FAQ over de Klikbox Photobooth

Heb je nog enkele vragen over de Klikbox? Of welke formule photobooth het best aansluit bij jouw noden?

Wij geven alvast enkele antwoorden op veelgestelde vragen.

Waarom voor de Klibox kiezen?

De Klikbox is een product van Jim De Sitter, een fotograaf/ingenieur met jaren lange ervaring. De toestellen zijn met enorme passie zelf ontworpen en gebouwd met de beste onderdelen en de beste software. Zo maken we gebruik van een DSLR camera en een krachtige hi-tech flitser die altijd zorgt voor de juiste belichting en haarscherpe foto's. Kwaliteit, service en een persoonlijke aanpak zijn de hoogste prioriteiten.

Kan de Klikbox Photobooth geleverd worden?

Ja, dit zit standaard in ons aanbod. De Klikbox wordt door ons ter plaatse gebracht, opgesteld en getest en wordt nadien ook door ons weer gedemonteerd en opgehaald.

Zijn vervoerskosten inbegrepen in de huurpijs van de Klikbox Photobooth?

Er worden géén vervoerskosten aangerekend. Alles is in de prijs inbegrepen.

Plaatsen jullie de Klikbox Photobooth ook in het buitenland?

We leveren enkel in België, tenzij anders besproken.

Wat is de waarborg van de Klikbox Photobooth?

  • De waarborg bedraagt 50% van het gehanteerde verhuurtarief. Deze moet ten laatste één week na ondertekening van het contract betaald worden of gestort op rekening IBAN: BE14651155256283

  • De waarborg wordt nadien verrekend in de eindfactuur.

Wat bij technische problemen met de Klikbox Photobooth?

Tijdens het evenement is er steeds iemand telefonisch bereikbaar om in te grijpen mochten er zich technische problemen voordoen.

Is de Klikbox Photobooth voorzien van aansluiting op internet?

We proberen gebruik te maken van de WiFi ter plaatse. Maar onze photoboots zijn ook voorzien van een 4G-module. Indien er geen WiFi is en er is ook geen dekking van het mobiele netwerk, is het enkel mogelijk de foto's te printen.

Wat moet ik voorzien voor de Realtime-optie van de Klikbox Photobooth?

Bij deze optie maken we gebruik van een beamer of TV schermen die reeds in de zaal aanwezig zijn. Er wordt een extra laptop door ons voorzien die de beelden ontvangt en er een slideshow van maakt.

Wat zijn de algemene voorwaarden bij het huren van de Klikbox Photobooth

Artikel 1: Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de verhuurder, JIM DE SITTER FOTOGRAFIE (hierna genoemd: de verhuurder) en de huurder. Het huren van een Klikbox impliceert dat de huurder zonder voorbehoud toestemt met deze algemene  voorwaarden. Elke afwijking van deze algemene voorwaarden moet voorafgaandelijk schriftelijk worden goedgekeurd door de verhuurder.

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de eventuele algemene voorwaarden van de huurder.

 

Artikel 2: Partijen

2.1. De verhuurder: Jim De Sitter, Sint-Rumoldusstraat 6, 1851 Humbeek, met als ondernemingsnummer 0554.706.178.

2.2. De huurder: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie de verhuurder een Klikbox ter beschikking stelt.

 

Artikel 3: Plichten van de huurder

3.1. Het is de taak van de huurder om te voorzien in de nodige ruimte zodat de Klikbox op een veilige manier kan worden opgesteld.

3.2.  De huurder dient de Klikbox gedurende de gehele looptijd van het contract te bewaren als een goede huisvader, m.a.w. als een verantwoord persoon die alles doet wat nodig is om (voorzienbare) schade te voorkomen.

3.3. De huurder verbindt zich ertoe de nodige stroomaansluiting en eventueel draadloos internet te voorzien.

3.4. De huurder dient te voorzien in een tafel om het mogelijk te maken de attributen daarop te plaatsen.

3.5. De huurder beschikt over de mogelijkheid om de Klikbox buiten op te stellen bij goede weersomstandigheden. Bij regenweer dient de huurder de nodige maatregelen te treffen om beschutting te bieden aan de Klikbox, o.a. een afdak, een tent..

3.6. Ingeval van annulering na het tot stand komen van de overeenkomst wordt de verhuurder als volgt vergoed: - bij annulatie tot 3 weken voor de gereserveerde  datum : 25% van de huurprijs. – bij annulatie tot 1 week voor de gereserveerde datum : 50 % van de huurpijs. - bij annulatie meer dan 30 dagen voor de gereserveerde datum, zullen geen kosten worden aangerekend.

3.7. Ingeval er zich technische problemen voordoen tijdens het gebruik van de Klikbox, dient de huurder telefonisch contact op te nemen op het nummer 04/76.74.96.37. De verhuurder dient de nodige bijstand te verlenen om aan het probleem te ge moet te komen, indien noodzakelijk hiervoor dient de verhuurder ter plaatse te komen.

3.8. De onkosten voortvloeiend uit technische problemen door foutief of onzorgvuldig gebruik, evenals de eruit voortvloeiende verplaatsingskosten, zullen worden doorgerekend aan de huurder als schadevergoeding.

3.9. Bij het niet respecteren van de betalingstermijn, zal een administratieve kost van 15€ worden aangerekend.

 

Artikel 4: Plichten van de verhuurder

4.1. De verhuurder verbindt er zich toe alle beeldmateriaal en rechten daarop, digitaal aan te leveren via online transfer.

4.2. De verhuurder zorgt voor een onbeperkt aantal prints en dient ook te tonen aan de huurder hoe het papier moet worden vervangen.

4.3. Evenals dient de verhuurder een koffer met attributen en een achtergrondsysteem, gratis ter beschikking te stellen voor de huurder.

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade voortvloeiend uit het foutief of onzorgvuldig gebruik van de Klikbox.

 

Artikel 6: Levering

6.1. De kosten van de levering en ophaling van de goederen zijn inbegrepen in de prijs die vermeld wordt in de overeenkomst. Het is de taak van de verhuurder om de Klikbox op te stellen, aan te sluiten en te configureren volgens de wensen van de huurder.

6.2. De verhuurder verbindt er zich toe de nodige instructies over het correct gebruik van het goed mee te delen aan de huurder op het tijdstip van levering.

 

Artikel 7: Overige

7.1. Indien één of enkele artikels van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn of worden, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen. De ongeldige bepaling(en) zal geacht worden automatisch te worden aangepast of vervangen door een rechtsgeldige bepaling met dezelfde economische en praktische gevolgen als de ongeldige bepaling.